+420 724 169 619 - objednávky

Elen Šubčíková

majitelka a jednatelka společnosti

Svou privátní praxi jsem založila v r. 2005, kdy jsem si splnila sen pracovat dle svého zaměření a mít větší prostor pro individuální práci s klienty. Během let se mé pracoviště rozrostlo o další kolegy, takže dnes o toto zařízení pečuji, vytvářím zázemí a podmínky, aby i oni mohli rozvíjet svůj talent.

Již během praxe v pozici zaměstnance jsem se setkávala nejen s přístupy a postupy klasické medicíny, ale i té alternativní. Je pro mne důležité vnímat člověka celého. Jakou má práci, zájmy, jak zvládá stres, zda dokáže relaxovat, jak prožívá emoce. Při práci s klientem kladu důraz na vysvětlení a vědomé provádění cvičení.

Souvislost psychiky s fyzickým stavem, mě přivedla ke studiu CranioSacrální biodynamiky. Tato jemná neinvazivní technika velmi jemně uvolňuje psychické bloky, ale tělo si dokáže srovnat blokády i na rovině fyzické.

Hana Podloucká DiS

Je pro mne důležitý individuální laskavý přístup, využívám kombinace technik vycházejících z vývojové kineziologie (pohybový vývoj dítěte) a kladu důraz na správnou funkci chodidla a stoj.

Bc. Hana Běhalová

Fyzioterapii vnímám jako krásnou vědu, která jde napříč všemi lékařskými obory. Má své místo v životě každého z nás nejen v období akutních potíží, ale má důležitý význam i v prevenci.

Věnuji se individuálnímu ošetření, kde společně s klientem (dle aktuálního fyzického i psychického stavu) hledáme cestu k úlevě a nápravě. Ráda své zkušenosti předávám i na skupinových lekcích. Cvičení v malé skupince (3 -8 osob) je velkou výhodou pro osobní přístup v přátelské atmosféře.

Mgr. Lenka Alexandra Němcová

Při své práci vycházím z předpokladu, že všechno souvisí se vším. Řeším potíže klientů a klientek s pohybovým aparátem v širších souvislostech celého těla, pracovního vytížení, osobních návyků. Cílem naší spolupráce je zjistit, čím jsou vaše potíže způsobeny, zjednat nápravu a připravit program prevence. Kladu důraz na to, abyste porozuměli vlastnímu tělu a pochopili souvislosti mezi jednotlivými jeho částmi, i jeho provázanost s psychikou. Vedu vás k sebepéči.

Preferuji dlouhodobou spolupráci, protože mi umožňuje celostní terapeutický přístup, založený na dobré znalosti zdravotní historie i celkového způsobu života klientů. To zvyšuje efektivitu mé práce a zlepšuje její výsledky. Pravidelné návštěvy zároveň působí jako prevence, což v důsledku šetří čas i peníze, které by člověk musel vynaložit při řešení případných nově vzniklých zdravotních obtíží.

Kromě individuální péče vedu pravidelné skupinové cvičení. Kladu důraz na individuální korekci prováděných cviků, proto je koncipováno pro malý počet lidí (minimum 3 osoby, maximum 8 lidí). Vyhovuje ženám každého věku, vítáni jsou však i muži a prospěšné je rovněž pro odrostlejší děti. Během dvou hodin, proložených krátkou přestávkou, vás vedu k procítění vašeho těla, jeho porozumění a k nápravě držení. Náplní jsou osvědčené rehabilitační cviky, prvky jógy, taj-čchi a čchi-kungu. Ženy, které chodí pravidelně cvičit, uvádějí významné zlepšení pohybových funkcí a úlevu od předchozích bolestí. Pravidelné cvičení posiluje i svaly pánevního dna a tedy napomáhá řešit potíže s inkontinencí v pozdějším věku.

V rámci své praxe nabízím také různé formy masáží.

Mgr. Petr Valášek

Během svého studia jsem potkal výborné učitele, jejichž poznatky a dovednosti se snažím maximálně uplatňovat během své praxe. Moji učitelé nezávisle na sobě zdůrazňovali fakt, že úspěšnost léčby je podmíněna erudicí terapeuta a aktivním přístupem samotného pacienta. Tato skutečnost se mi opakovaně potvrzuje. Pro správnou rehabilitaci proto považuji za zásadní, aby pacient pochopil příčinu vzniku svého problému s kterým k nám přichází a sám se maximálně podílel na jeho odstranění. Při své práci zdůrazňuji nutnost osvojit si zásady prevence vzniku potíží a učím tak pacienta nezávislosti na terapeutovi.