+420 724 169 619 - objednávky info@fyzioterapie-uhersky-brod.cz

Ochrana osobních údajů a GDPR

Účelem obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), které vstupuje v platnost 25. května 2018, je vytvořit konzistentní pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie. Týká se všech společností, které zpracovávají osobní údaje fyzických osob v rámci Evropské unie, bez ohledu na to, kde daná společnost sídlí. Zpracování je definováno široce jako vše, co se týká osobních údajů, mimo jiné jak společnost s údaji nakládá a spravuje je. Může jít například o shromažďování, uchovávání, používání a likvidaci údajů.

Odpovědnost a transparentnost

Naše zásady používání dat zajišťují vašim osobním datům naprostou ochranu. Máte-li zájem, můžete se nás zeptat na detaily. Cílem je zajistit, abyste se cítili bezpečně a chápali, jak se vaše údaje používají.

Klíčové právní základy

Podle nařízení GDPR existuje několik schválených důvodů („právních základů“), které společnostem umožňují legitimně zpracovávat údaje osob. Níže uvádíme nejrelevantnější právní základy v rámci GDPR.

Důvod

Požadavky

Smluvní nezbytnost

  • Zpracování údajů musí být nezbytné pro provoz služby a definované ve smlouvě s dotčenými osobami.

Souhlas

  • Vyžaduje svobodně poskytnutý, specifický, informovaný a jednoznačný souhlas vyjádřený zjevným potvrzením.
  • Lidé mají právo souhlas odvolat a na toto právo musí být upozorněni.
  • Musí být vyjádřený osobou splňující zákonnou věkovou hranici v daném státu nebo autorizovaný rodičem či zákonným zástupcem.
  • Pro některé typy zpracování (např. speciální kategorie osobních údajů) je nutný výslovný souhlas.

Oprávněné zájmy

  • Oprávněné zájmy firmy nebo třetí strany, které nejsou v rozporu s právy a zájmy dotčených osob.
  • Zpracování údajů je nutné pozastavit, pokud dotčená osoba vznese námitku.

Fyzioterapie Uherský Brod jako Správce údajů

Společnost funguje jako správce údajů, pokud rozhoduje proč a jak („účely“ a „prostředky“) se osobní údaje zpracovávají.

  • Podle nařízení GDPR musí správci údajů zavést opatření, aby dodrželi požadavky na shromažďování, použití a délku uchovávání údajů. Musí také zajistit, aby lidé měli ke svým údajům přístup.
  • Správci údajů musí zajistit, aby zpracovatelé údajů splňovali smluvní závazky zpracovávat údaje bezpečně a zákonným způsobem.

Fyzioterapie Uherský Brod jako Zpracovatel údajů

Společnost funguje jako zpracovatel údajů, pokud zpracovává osobní údaje jménem správce údajů. Podle nařízení GDPR mají zpracovatelé údajů povinnost zpracovávat údaje bezpečně a zákonným způsobem.

Máme-li vaši e-mailovou adresu, sdílíme ji se třetí stranou MailChimp pro účely marketingových kampaní (newslettery, oznámení o akcích…).

 

SM systém

 

Proč si stáhnout tento e-book?

Krátký a věcný text o praktickém cvičení pro zdraví.

You have Successfully Subscribed!