+420 724 169 619 - objednávky info@fyzioterapie-uhersky-brod.cz

Elen Šubčíková

majitelka a jednatelka společnosti

Svou privátní praxi jsem založila v r. 2005, kdy jsem si splnila sen pracovat dle svého zaměření a mít větší prostor pro individuální práci s klienty. Během 15 let se mé pracoviště rozrostlo o další kolegy, takže dnes o toto zařízení pečuji, vytvářím zázemí a podmínky, aby i oni mohli rozvíjet svůj talent. 🙂

Již během praxe v pozici zaměstnance jsem se setkávala nejen s přístupy a postupy klasické medicíny, ale i té alternativní. Je pro mne důležité vnímat člověka celého. Jakou má práci, zájmy, jak zvládá stres, zda dokáže relaxovat, jak prožívá emoce. Při práci s klientem kladu důraz na vysvětlení a vědomé provádění cvičení.

Souvislost psychiky s fyzickým stavem, mě přivedla ke studiu CranioSacrální biodynamiky. Tato jemná neinvazivní technika velmi jemně uvolňuje psychické bloky, ale tělo si dokáže srovnat blokády i na rovině fyzické.

Hana Podloucká, DiS

Je pro mne důležitý individuální laskavý přístup, využívám kombinace technik vycházejících z vývojové kineziologie (pohybový vývoj dítěte) a kladu důraz na správnou funkci chodidla a stoj.

Mgr. Petr Valášek

Během svého studia jsem potkal výborné učitele, jejichž poznatky a dovednosti se snažím maximálně uplatňovat během své praxe. Moji učitelé nezávisle na sobě zdůrazňovali fakt, že úspěšnost léčby je podmíněna erudicí terapeuta a aktivním přístupem samotného pacienta. Tato skutečnost se mi opakovaně potvrzuje. Pro správnou rehabilitaci proto považuji za zásadní, aby pacient pochopil příčinu vzniku svého problému s kterým k nám přichází a sám se maximálně podílel na jeho odstranění. Při své práci zdůrazňuji nutnost osvojit si zásady prevence vzniku potíží a učím tak pacienta nezávislosti na terapeutovi.

Romana Vaňková

Po mnohaletých zkušenostech na pozici asistentka – recepční mne velice těší, že mohu svými zkušenostmi podpořit chod pracoviště Elen Šubčíkové. Velice oceňuji příjemné prostředí a rodinnou atmosféru, ve kterém je radost pracovat, a jak naši pacienti a pacientky, klienti a klientky potvrzují, také navštěvovat.

Jsem administrativní podporou a tou, která s Vámi obvykle komunikuje časování termínů, popřípadě změny, které je nutno provést.

Těším se na spolupráci s Vámi.

SM systém

 

Proč si stáhnout tento e-book?

Krátký a věcný text o praktickém cvičení pro zdraví.

You have Successfully Subscribed!